SEMH
Sinds 1995 is het in Nederland mogelijk de betere leveranciers van hulpmiddelenzorg te herkennen. Leveranciers die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren zijn namelijk erkend door de SEMH, de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen en als zodanig herkenbaar aan het hierboven afgebeelde logo. De erkenning door de SEMH heeft meerwaarde voor alle partijen: de consument, de leverancier en de zorgverzekeraar. De leverancier wordt regelmatig getoetst of de hulpmiddelzorg die geleverd wordt constant voldoet aan de eisen en aansluit bij de behoefte van de gebruiker.

​

Klantenonderzoek van SEMH

Na uw bezoek aan onze praktijk ontvangt u een  inlogcode voor het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om op een objectieve manier de kwaliteit van het hulpmiddel en van onze dienstverlening te meten. Met deze informatie kunnen wij zonodig onze  kwaliteit verbeteren. De SEMH faciliteert dit voor al haar erkende deelnemers.Het invullen is anoniem en de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Uw gegevens worden automatisch verzameld en verwerkt.

BVBL
Onze praktijk is aangesloten bij de BVBL
De BVBL richt zich op de vele regelingen en bepalingen in de zorg, zodat wij ons als hulpverlener kunnen focussen op een deskundige dienstverlening aan u.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK